Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Sagenefest

Sagenefest

2018-08-30
Førstkommende søndag 2. september er det ikke gudstjeneste i Metodistkirken på Bjølsen. Vi samler oss om Sagenefest i Bjølsenparken lørdag 1. september fra 12.00 - 15.00! I forbindelse med Sagenefesten har Metodistkirken tatt initiativ til et arrangement i Bjølsenparken. Signatur og Retro vil synge under ledelse av André Storeng. RETO vil presentere sitt arbeid. Bjølsen skolekorps vil spille. AA vil ha egen stand. Bakeriet vil ha utsalg. I tillegg vil vi dele ut en brosjyre om vårt arbeid i Metodistkirken på Bjølsen. Vi håper alle har mulighet til å stille opp og at dette kan bli en flott markering av vår virksomhet i bydelen!

Søndag 2. september er kirken vår utleid til konfirmasjon.

Tirsdag 5. september kl 12.00: Formiddagstreff. Mischel Mateos: "Fra å være den som trenger hjelp til å bli den som hjelper andre." Kl 17.00: Middag/Solidaritetsgruppa. Kl 17.00 - 19.00: Menighetsråd

Nytt fra Metodistkirken
Det er med sorg vi den siste tiden har fulgt det offentlige ordskiftet om norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak. Som ledere i Metodistkirken etterlyser vi handling fra myndighetene som ivaretar disse barnas rettigheter. Les mer
Rådet vil at biskop Alsted skal kunne gjenvelges nok en gang på grunn av "den vanskelige situasjonen" kirken står i. Les mer
Med "Kirke uten vegger" som tema for årets Sommerfest, vil tilsynsprest Knut Refsdal ha et seminar om nye måter å være kirke på. Les mer
Powered by Cornerstone