Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Stille kvelder

"Stille kveld i kirken" er et tilbud til deg som synes det er vanskelig å falle til ro i stillhet og meditasjon som del av ditt personlige andaktsliv. Kanskje er det lettere når flere er sammen og det er ledet?

En torsdag kveld i måneden er kirkens lokaler tilrettelagt for dette. Vi samles til et enkelt kveldsmåltid før vi går inn i stillheten og meditasjonen. Et avsnitt fra Bibelen eller et tema er utgangspunkt for meditasjon, og det settes av ¾ time til refleksjon og bønn i stillhet. Etterpå gis rom for å dele tanker, lytte til hverandre og be sammen. Samværene ledes av Johanne Michaelsen og Kjerstin Winge.

Å våge stillhet kan gi ny dimensjon til troen. Det kan også være godt i en stresset hverdag, gi hvile og ro i sinnet. Kom og se om det kan være godt for deg. Følg med i menighetens møteplan så ser du når det er "stille kveld i kirken".

Powered by Cornerstone