Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Fellesliste

Våren 2020

Tidspunkt Arrangement Kirkeverter Tekstleser
5/1 15.00 Juletrefest

Frode B./ Tove F.

Frode B.
12/1 11.00 Kosmisk gudstjeneste

Ragnar E./ Lise B.T.

Ragnar E.
19/1 11.00 Nattverd

Wenche S./ Turid S.

Turid S.
26/1 19.00 Din gudstjeneste

Henrik S./ Hildegunn T.

Henrik S.
2/2 11.00 Misjonsdag Aslaug S./ Laila F. Aslaug S.
9/2 11.00 Generasjonsgudstjeneste med skrangleorkester

Kari B./ Astrid M.

Astrid M.
16/2 11.00   Lise B. T./ Henrik S. Lise B. T.
23/2 19.00 Din gudstjeneste

Marit T./ Laila F.

Laila F.
1/3 11.00 Musikk og poesi

Aslaug S./ Kari B.

Aslaug S.
8/3 11.00 Fellesgudstjeneste på Grünerløkka

 

 
15/3 11.00  

Morten og Jean S.

Morten S.
22/3 11.00 Ingen gudstjeneste, besøke Centralkirken    
29/3 19.00   Frode B./ Tove F. Frode B.
5/4 11.00      
10/4 11.00 Langfredag, fellesgudstjeneste i Centralkirken

 

 
13/4 15.00 2. påskedag Ragnar E./ Aslaug S. Ragnar E.
19/4 11.00  

Marit T./ Johanne M.

Marit T.
26/4 19.00 Din gudstjeneste, våroffer

Morten og Jean S.

Jean S.
3/5 11.00 Turdag    
10/5 11.00   Lise B. T./ Astrid M. Astrid M.
24/5 11.00   Wenche S./ Johanne M. Johanne M.
1/6 19.00 Din gudstjeneste, 2. pinsedag Marit T./ Henrik S Marit T.
7/6 11.00 Takkedag Frode B./ Tove F. Frode B.

 

Kirkevertenes oppgaver

Klokken Hva Beskriv
10.15 Møter senest En tar hovedansvar for kjøkkenoppgavene, den andre klargjør kirken.
Kjøkken om det ikke er komité Lage kaffetralle. Sette på oppvaskmaskin. Sette på kaffe, tevann, kopper, servietter og kjeks.
Kirken Tenne lys - elektrisk. Tak, alterparti, lampetter. Lysbrytere er nå utenfor engledørene.
    Husk lys ved tredørene foran på begge sider (nødutgang og noterom).
  Tenne stearinlys, - ekstra lys finnes i skapet bakerst i kirken. Alter, alterparti, lysglobe, runde bord bak i kirkesalen.
10.30 Stå i døren og ønske velkommen. Dele ut program eller annet.
Under gudstjenesten Sette ut kaffe og kjeks. Om det ikke er bevertningskomite.
  Telle fremmøtte, voksne og barn. Notere det i boka som ligger på bordet til høyre for engledørene.
Under kirkekaffe En må passe garderobe. En passer severing. Det skal alltid være en i garderoben så lenge kirkedøren er åpen.

 

Powered by Cornerstone