Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Festkomite vår 2020

GRUPPE NAVN OPPGAVE
1

Johanne M.
Anne H.
Marit T.
Elin M.

13.04 2. påskedag

2

Wenche S.
Hildegunn T.
Udaja S.
Rut G.
Lenka S.

26.04 Vårofferdag

3

Aslaug S.
Kari B.
Jean H.
Trine S.
Cathrine G.

05.01 Juletrefest

07.06 Takkedag

 

Dato Grupper Oppgave Hva/når
05.01.20 3   15.00 Juletrefest
13.04.20 1   15.00 2. påskedag
26.04.20 2   19.00 Vårofferdag
07.06.20 3   11.00 Takkedag

 

Kan du ikke møte når det er din gruppe må du gi beskjed til den som står først i din gruppe. Skaff vikar!
Disse kan spørres om det trengs flere personer:

  • Anne-Gunnhild Grinna
Powered by Cornerstone